DeDenkDoos

Een magische doos voor het kinderbrein

 

fb.    in.    pt.

Privacy – & cookiebeleid

Privacyverklaring DeDenkDoos

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door DeDenkDoos geleverde producten en diensten. Onder DeDenkDoos valt:
www.dedenkdoos.com

DeDenkDoos, met domicilieadres in de Kamiel De Cockstraat 17, 9150 Kruibeke , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

DeDenkDoos verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die DeDenkDoos van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door DeDenkDoos in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

  Voorletters en achternaam

  Bedrijfsnaam

  Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)

  E-mailadres

Verwerkt DeDenkDoos ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. DeDenkDoos verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met/ een product aankoopt van DeDenkDoos, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

  U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

  Om goederen en diensten bij u af te leveren.

  Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

  Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit DeDenkDoos. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuw product of nieuwe activiteit van DeDenkDoos. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘afmelden/uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is DeDenkDoos gebonden aan de daarvoor geldend wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt DeDenkDoos zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

DeDenkDoos zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, hierbij moet zij rekening houden met de eisen die de belastingdienst hieraan stelt.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

DeDenkDoos verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

DeDenkDoos gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

  Functionele cookies (tbv de winkelwagen)

  Analytische cookies (Google Analytics)

  Tracking cookies (Facebook, Google Adwords)

Toelichting op het waarom:

– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie en knoppen om content te delen op social media. Dit is voor uw gebruiksgemak- en plezier.
– Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

– Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld om te zien of de facebook advertenties van DeDenkDoos resultaat hebben. Hiermee verkrijgt www.dedenkdoos.com geen persoonsgegevens tenzij u na het klikken op de facebookadvertentie iets koopt in de webshop van de website. NB DeDenkDoos kan alleen voortbestaan en de website www.dedenkdoos.com in de lucht houden als ze nieuwe klanten kan werven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door een gespecificeerd verzoek naar Kelly Smet te sturen via hallo@dedenkdoos.com.

Alvast bedankt.

Kelly Smet – DeDenkDoos.

.